Värskelt armunud — ka 80ndates on võimalik leida see õige!

Uno ja Linda armusid 2014. aastal. (Fotograaf: Alina Birjuk )
Vaata Uno ja Linda tervet lugu ja fotonäitust siin. (Fotograaf: Alina Birjuk )

“Mida vanemaks me saame, seda kiiremini aeg läheb ja veelgi enam on tunne, et toimetamist on rohkem. Aga meie arvame, et elu on alles ees ja neid aastaid tuleb veel, ehkki nad tulevad kiiresti. Me oleme alles 95, terve elu on veel ees.”

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

How the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Encourages Children to Lead Museum Tours.

I Don’t Want To Have To Write A Eulogy For Steve Trimboli

inopoly of tradw and many morw

Why you should include fruits and salads in your meal?