Tinder vs. MeetnFly — kas mõlemas rakenduses on samad kasutajad?

Annela Mets, MeetnFly Founder
2 min readAug 18, 2023

--

Aasta-aastalt leiab üha rohkem inimesi kallima tutvumisportaalist või -äpist. Näiteks tänu MeetnFlyle on Eestis tekkinud juba mitusada paari, samad lood on ka teiste tutvumisäppidega. Kuid kas kõik kasutajad otsivad tutvumisäpis suhet ja kas inimesed on veebis tutvumisega rahul? Asutasin ju ka ise tutvumisäpi, sest ei olnud toonase olukorraga rahul.

Soovin Sulle tutvustada Cyberpsychology, Behavior, and Social Networkingis 2023. aasta juulis avaldatud uuringut, milles osales 1387 Tinderi USA kasutajat.

Kas tead, millised on Tinderis motiivid tutvumiseks? (Foto: Pexels)

Mis oli kõige olulisem teadlaste leid?

Stanford Medicine’i teadlaste ja koostööpartnerite tehtud uuring üllatas faktiga, et paljud Tinderi kasutajad ei otsigi kohtingukaaslast. Nimelt väitsid enam kui tuhande Tinderi kasutaja seas tehtud küsitluses pooled, et nad ei ole reaalsest kohtumisest huvitatud, ja peaaegu kaks kolmandikku olid juba abielus või suhtes.

Inimeste rakenduse kasutamise psühholoogilised motiivid varieerusid laialdaselt ja avaldasid tugevat mõju nende rahulolule rakendusega ning selle kaudu toimunud kohtingutele. Paljude jaoks on tutvumisäpi kasutamise eesmärk sama mis sotsiaalmeedia puhul — meelelahutus, tähelepanu hajutamine ja enesehinnangu tõstmine. Veebis tutvumisel ja sotsiaalmeedial võivadki olla väga sarnased ohud, arvas uuringu üks autoritest, psühhiaatria ja käitumisteaduste kliiniline professor Elias Aboujaoude.

Millised on Tinderis motiivid tutvumiseks?

„Üllatav oli, et umbes pooled neist kasutajatest ei olnud Tinderis kaaslaste leidmiseks,“ ütles Aboujaoude. „On huvitav, miks keegi kulutab nii palju oma aega tutvumisrakenduses, kui teda tegelikult ei huvita kaaslase leidmine.“

99% MeetnFly kasutajate küsitluses osalenutest vastas, et nad on suhteks valmis. (Foto: Pexels)

Lisaks püsisuhte või lühiajaliste seksuaalpartnerite otsimisele teatasid paljud, et kasutavad rakendust sotsialiseerumiseks, meelelahutuseks ja tähelepanu hajutamiseks, positiivsete emotsioonide suurendamiseks ning negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks.

Uuringust selgus ka tõsiasi, et veebitutvumine on ebatõhus neile, kes seisavad silmitsi vaimse tervise probleemidega. Aboujaoude on uurinud probleemset interneti kasutamist 15 aastat ja tõmbab siin paralleeli sotsiaalmeedia kasutamisega, mis võib samuti süvendada seisundeid, nagu depressioon, ärevus ja madal enesehinnang.

Mis on MeetnFly kasutajate eesmärk?

Asutasin MeetnFly, et kutsuda liituma inimesi, kes tõesti soovivad suhet ning on vabad ja valmis tutvuma kellegi erilisega. Mul on rõõm tõdeda, et 99% meie küsitluses osalenutest vastas, et nad on suhteks valmis — see annab Sulle kindlustunde, et MeetnFly kasutajad tõepoolest soovivad enda elu kellegagi jagada. Olgu see siis kooselu, abielu või olla suhtes, aga elada eraldi — need on juba iga inimese isiklikud valikud.

Annela Mets,
MeetnFly asutaja

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com