Romantiline suhe nõuab digikeskses maailmas rohkem tähelepanu

Annela Mets, MeetnFly Founder
3 min readMar 3, 2023

--

Eelmises blogipostituses keskendusime sellele, kuivõrd oluline on oma kaaslasega enda tundeid ja mõtteid jagada. Mis juhtub aga siis, kui eneseavamine toimub sotsiaalmeedias või kohtingust võtab osa ka telefon? Aitame tutvumisäpiga MeetnFly rõõmuga Sul nendele küsimustele vastused leida. Selgub, et kui digimaailma eripäradega ei osata arvestada, võib intiimsem suhe mõranema hakata.

Uuringust selgus, et kes avaldavad sotsiaalmeedias enda kohta suurel määral infot, on oma suhtega vähem rahul. (Foto: Pexels)

Sotsiaalmeediapõhise eneseavamise mõju romantilisele suhtele

Inimsuhteid uuriv teadlane Juwon Lee leidis koos oma uurimisrühmaga 2019. aastal, et inimesed, kes avaldavad sotsiaalmeedias enda kohta suurel määral infot, on oma suhtega ja selle intiimsusega vähem rahul. Lisaks selgus, et ka avalikustaja kallim tajub suhet problemaatilisena, kui ta arvab, et partner jagab sotsiaalmeedia vahendusel liialt palju isiklikku infot.

Samas ei tasu nüüd ka kõiki isiklikumaid mõtteavaldusi ja peopilte postitamata jätta — uuringus tuli välja ka see, et kaaslase hinnang suhtele sõltub sellest, kui paljude inimestega avalikustaja infot jagab ja kuivõrd partner tunneb, et ka tema on veebipõhisesse eneseavamisse kaasatud.

Näiteks selgus, et kui avaldad oma romantilise suhte või kallima kohta positiivset isiklikku infot, võib see kõrge eneseavamise suhtes hinnangut positiivsemaks muuta.

Seega, kui on ikkagi suur tahtmine oma personaalset elu teistega interneti kaudu jagada, tasub enne läbi mõelda, kes peaks sellest kindlasti osa saama, ja jälgima, et kaasaksid eneseavamisse ka oma partneri. Muidu võib juhtuda, et Sinu kallim hakkab end tundma osana hallist massist, kes pole sinu jaoks eriline, või muutub armukadedaks. Uuringule tuginedes võiks kvaliteetse suhte huvides jagada fotosid, millel poseerite partneriga koos, või jagada mõtteavaldusi partneriga mõnusast ajaveetmisest. Muidugi tuleks arvestada ka sellega, kas partner on jagamisega nõus!

Soovitame planeerida kohting täielikult digivabas keskkonnas. (Foto: Pexels)

Telefon kui suhte loomise takistus

Teadlased Przybylski ja Weinstein leidsid 2012. aastal korraldatud eksperimentide tulemusena, et ainuüksi see, kui vestluse ajal on telefonid laua peal, võib vestluspartnerite omavahelist tajutud suhte kvaliteeti ja lähedust negatiivselt mõjutada.

Mobiiltelefon laual võib oluliste teemade arutamisel negatiivselt mõjutada seda, kui empaatilise ja usaldusväärsena oma vestluskaaslast tajutakse. Uuringust ilmnes, et telefon laual võib mõjuda suhtele negatiivselt isegi siis, kui ei panda teadlikult tähele, et telefon üldse laual on.

Przybylski ja Weinstein toovad teistele teadusartiklitele tuginedes välja, et inimesed seostavad telefoni laiaulatuslike sotsiaalsete võrgustikega isegi siis, kui telefoni otseselt ei kasutata. Seetõttu võib näost näkku vestluse ajal telefon laual tekitada tõrjutuse tunde, kuna tajutakse, et teised inimesed ja sündmused on olulisemad kui see suhe, mis on toimumas võrguväliselt siin ja praegu.

Seega soovitame kallima või sõbraga kohtudes jätta telefoni käekotti või taskusügavustesse ja jälgida, et sellest ei saaks vestlusruumi üks elemente — eriti siis, kui plaanitakse vestelda isiklikult olulistel teemadel.

Kui tugevalt on sinu suhe digiajastu kammitsatest haaratud? Ehk on aeg teha sotsiaalmeedias mõningaid korrektuure ja planeerida kohting täielikult digivabas keskkonnas?

MeetnFly on uus Eesti tutvumisäpp, mis viib turvaliselt kokku Eestis püsisuhet otsivad inimesed. Loo endale tasuta konto siin.

Kasutatud kirjandus:

Lee, J., Gillath, O., & Miller, A. (2019). Effects of self- and partner’s online disclosure on relationship intimacy and satisfaction. PLOS ONE, 14(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212186

Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2012). Can you connect with me now? how the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 237–246. https://doi.org/10.1177/0265407512453827

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com