Millised on 5 paarisuhte faasi?

Üheks põhjuseks, miks suhted purunevad on see, et iga suhe läbib viis etteaimatavat faasi. (Foto: Unsplash)
  1. võimuvõitluse faas;
  2. stabiilsuse faas;
  3. pühendumise faas;
  4. õnne faas.
Stabiilsuse faasis valdab teid mõlemaid rahu. (Foto: Unsplash)

Millises suhtefaasis on Sinu suhe hetkel?

MeetnFly on uus Eesti tutvumisportaal, mis viib turvaliselt kokku suhet soovivad inimesed Eestis. Registreeri endale tasuta konto ja profiil siin.

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com