Mees, kas tead, mida naine Sinus esmakohtumisel otsib?

Mis Sa arvad, mida naise Sinus tutvumisel esmajoones otsib? (Foto: Unsplash)
Mees — proovi tutvudes keskenduda teisele poolele, siis tuntakse ka Sinu vastu huvi. (Foto: Unsplash)

Suurema tõenäosusega saab naine kohtingust positiivse elamuse, kui lased tal enda lugu jutustada, küsid küsimusi eesmärgiga teda rohkem tundma õppida ja lased tal ennast erilise ning tähtsana tunda. Proovi keskenduda teisele poolele, siis tuntakse ka Sinu vastu huvi. Ära muretse — naine, kellele on tähelepanu pööratud ja tema vastu huvi tuntakse, on kindlasti meeldiv vestluspartner, kes pöörab tähelepanu ka Sulle.

Vahvaid kohtinguid!

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com