Kuidas minna kohtingule endast teistsuguse inimesega? Müüte kummutab Jüri!

Suurim rõõm, mida ratastoolis liikujale pakkuda saad, on avatud meel ja võime näha inimese tõelist olemust. (Foto: erakogu)
Stella Younge’i Tedi kõne.

--

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2300! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2300! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

Asheville’s Unity Future Square, Monument, and Digital Placemaking Program… and more

Why we need it now ?

A victim of fake news? Here is how to combat it!

#AlumoftheWeek — Elkanah Nyabuto, AIMS Ghana ‘20