Kas sina oled jäänud oma suhtes jälitaja-eemalduja mustri lõksu?

Annela Mets, MeetnFly Founder
3 min readApr 14, 2023

--

Kas Sulle on tuttav olukord, kus üks partner survestab teist, et konflikt rääkides kiirelt lahendada, aga teine ei taha sellest rääkida ja sulgub endasse? Tutvustame tutvumisäpiga MeetnFly Sulle lähemalt jälitaja-eemalduja suhtemustrit, et oskaksid selle ära tunda ja tegutseda enne, kui on juba liiga hilja. Tugineme suhteprofessor John Gottmani instituudi materjalidele.

Kas oled suhted jälitaja või eemalduja? (Foto: Unsplash)

Kes on jälitaja, kes eemalduja

Jälitaja rollis on partner, kes otsib suhtes valitseva lahkheli korral oma kaaslasega kontakti ehk soovib temaga stressirikkast olukorrast rääkida. Ta tahab konflikti arutades seda kiirelt lahendama hakata, muutudes ärevaks ning võttes seda väga isiklikult, kui teine osapool ei soovi probleemsest olukorrast rääkida. Jälitajad kritiseerivad tihti oma partnerit emotsionaalse kättesaamatuse pärast. Neid iseloomustatakse vahel ka kui nõudlikke, näägutavaid või pidevalt kinnitust vajavaid inimesi.

Eemalduva käitumisega partner kipub suhtestressile reageerima partnerist füüsiliselt või emotsionaalselt eemaldudes, soovides kontakti vältida. Eemaldujad kipuvad ärevas olukorras pöörduma teiste tegevuste juurde, et konfliktilt tähelepanu kõrvale juhtida, näiteks hakkavad nad ajalehte lugema, mobiilis surfama või põgenevad teise tuppa. Seepärast on nad ka emotsionaalselt kõige paremini ligipääsetavad siis, kui nad ei tunne survestamist. Neid on peetud ka emotsionaalselt kättesaamatuteks või kinnisteks inimesteks.

Kinnistunud muster on ohumärk

Oluline on mõista, et kumbki roll pole otseselt vale. Terves paarisuhtes võivad partnerid stressirikastes olukordades astuda vaheldumisi nii jälitaja kui eemalduja rolli, seejuures säilitatakse aga suhte hüvanguks vastastikune austus ja püüd teist osapoolt mõista.

Hapuks hakkab asi kiskuma siis, kui partnerite rollid kinnistuvad ja tekib nii-öelda surnud ring, kus muutusi ei toimu. Kusjuures, see muster võib üle kanduda ühest suhtest teise.

Jälitaja-eemalduja muster tavaelus

Levinud stsenaarium: naine on väga mures, et mees ei suhtle temaga piisavalt. Naine tahab, et mees avaks ennast rohkem — räägiks talle oma mõtetest ja tunnetest, et nad saaksid koos suhet parandama hakata. Mehe vastus on: „Ma ei tea, millest sa räägid.“

Naine pettub mehe vastuses, mistõttu hakkab ta meest kritiseerima, ja mees võtab seepeale kaitseseisundi. Naine saab nüüd veelgi vihasemaks ja väljendab mehe suhtes põlgust, mispeale mees lõpetab üldse rääkimise.

Naine ei mõista, miks mees aru ei saa, kui valesti ta käitub, mille peale mees omakorda ei saa aru, miks naine ei mõista, kui ebaõiglaselt tema nõudmised talle mõjuvad. Ta tunneb, et ta ei ole oma naisele piisavalt hea mees.

Mustrist omavahel mõistvas ja rahulikus õhkkonnas rääkimine ongi tegelikult see, mis Sind partneriga sellest lõksust välja aitab! (Foto: Unsplash)

Mõistmatus kahe osapoole vahel

Sageli ei mõista jälitaja rollis olevad inimesed, kuidas nende partnerid suudavad probleemi eirata, seega proovivad nad aina uuesti ja uuesti partnerit emotsionaalselt kaasata ja survestavad teda probleemi üle arutlema. Mida rohkem aga tajub eemalduja survet, seda vähem tahab ta probleemiga tegemist teha.

Selleks, et eemaldujal oleks tahtmine probleemiga tegeleda, peab vastasosapool looma õhkkonna, kus oleks võimalikult vähe survestamist, viha ja hinnanguid.

Jälitajale võib küll tunduda, et eemaldujatel on probleemist ükskõik. Tegelikult hoolib eemalduja suhtest enamasti väga palju. Taganemise põhjuseks on tavaliselt soov olukorda mitte halvemaks muuta. Eemaldujad ei usu, et probleemi saab lahendada sellest rääkides, sest nagunii lõppeb see tüliga. Seega, selleks, et suhet kaitsta, nad taganevad.

Eemaldujatel tasub mõista, et partner, kes tahab pidevalt suhteprobleemide üle arutada, käitub ängistaval ja takjalikul viisil, sest ta kardab, et ta hüljatakse. Kõige hullem ongi jälitaja jaoks eraldatus, mida ta tunneb, kui teine osapool jätab ta konfliktiolukorras üksi ja distantseerub temast. Seejuures võib tülitsemine olla nende jaoks isegi parem variant, kui üldse mitte suhtlemine, sest tülitsemise korral on vähemalt mingisugunegi kontakt teisega olemas.

Kuidas alustada mustri lõhkumist?

Esmatähtis on, et soov mustrist väljuda peab olema ajendatud soovist olla parem partner, mitte saada kiiret tulemust või vastuteenet. Samas ei aita mustrist väljuda ka see, kui ainult ennast süüdlasena nähakse. Oluline on mõista, et süüdi pole mitte Sina ega Sinu partner, vaid just seesama kinnistunud muster, mille tõttu te tegelikult mõlemad kannatate.

Esimene samm pääsemiseks on endale teadvustada, et ollakse langenud jälitaja-eemalduja mustri lõksu. Kui oled mustrist juba teadlik, suudad tõenäolisemalt rahulikumalt ja teadlikumalt läheneda ka pealtnäha eemaletõukavalt või ükskõikselt käituvale partnerile, sest tead, et tegelikult ihkab ka tema armastavat ja hoolivat suhet. Ta lihtsalt ei ole saanud või osanud seda Sulle arusaadavalt väljendada! Mustrist omavahel mõistvas ja rahulikus õhkkonnas rääkimine ongi tegelikult see, mis Sind partneriga sellest lõksust välja aitab!

MeetnFly on Eesti tutvumisäpp, mis viib turvaliselt kokku Eestis püsisuhet otsivad inimesed. Loo endale tasuta konto siin.

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com