Kas seksikas foto tutvumisportaalis tuleb kasuks?

Annela Mets, MeetnFly Founder
2 min readJun 7, 2022

--

Soovime Sulle MeetnFlyga anda ülevaate kahest põnevast uuringust, sest siis on ka Sul endal lihtsam profiilipilti valida. Kas pildil naeratada, kas kasutada seksikaid pilte — kuidas need valikud võivad vastaspoolele mõjuda?

Kas valida seksikas foto või mitte? (Foto: Unsplash)

Esimeses uuringus kasutati 100 mehe, kes olid vanuses 22–25, tutvumisprofiili ning fotosid ühest tuntud tutvumisportaalist. Uuringu tegijad valisid profiilid, kus mehe nägu oli pildil näha ning profiili kirjelduses oli sõna „naer“, „naljakas“ või „huumor“, sest uuriti ka huumorisoont. Samuti mõõdeti, kas fotol olevad mehed naeravad. Naeratust fotol hindasid uuringu tegijad ise.

Seejärel küsiti 50 naistudengilt, kui atraktiivseks peavad nad pildil olevat isikut üldiselt ning kui atraktiivseks potentsiaalseks kohtinguks, seksuaal- või püsisuhteks. Samuti küsiti, kui heatahtlik, enesekindel, intelligentne, humoorikas või lõbus mees tundub.

Uuringust selgus, et naeratavaid mehi hinnati palju atraktiivsemaks kui mittenaeratavaid mehi, lisaks paistsid nad naistele enesekindlamatena. Samuti leiti, et üldine foto atraktiivsus on positiivselt seotud üldise profiiliteksti atraktiivsusega. Uuringu tulemustest võib järeldada, et füüsiliselt atraktiivsematel meestel on külgetõmbavam profiil.

Naeratavaid mehi hindavad naised palju atraktiivsemaks. (Foto: Unsplash)

Teises uuringus uuriti seksualiseeritud ehk seksikate profiilipiltide mõju vastaspoolele, ning selgus nii mõndagi põnevat. Siiski tasub meeles pidada, et uuring korraldati 262 heteroseksuaalse osaleja seas, kellest 63,4% olid naised ning 36,6% mehed ning kelle keskmine vanus oli 21,3 aastat.

Iga uuringus osaleja pidi hindama kahte seksualiseeritud ja kahte mitteseksualiseeritud vastassoo esindaja profiili.

Seksualiseeritud profiilide omanikke hinnati nutikusel, meeldimisel ja sotsiaalsel atraktiivsusel madalamalt ning nende puhul arvati, et nad otsivad vähema tõenäosusega püsisuhet kui mitteseksualiseeritud profiilide omanikud. Seksualiseeritud meeste profiile hinnati vähem kompetentseteks ja nutikust madalamaks kui seksualiseeritud naiste profiile.

Loomulikult on iga inimese valik, millist fotot endast tutvumisäpis kasutada, kuid selge on see, et mitteseksikate fotodega profiiliomanikke peetakse suurema tõenäosusega püsisuhet otsivaks kui seksualiseeritud profiili omanikke. Samuti on naeratavad mehed naiste meelest atraktiivsemad ja paistavad enesekindlamad kui mittenaeratavad mehed.

Millist profiilipilti Sina kasutad?

Autor: Annela Mets,
MeetnFly asutaja

MeetnFly on uus Eesti tutvumisportaal- ja äpp, mis viib turvaliselt kokku püsisuhet soovivad inimesed Eestis. Registreeri endale tasuta konto siin.

Kasutatud artiklid:

Brand, R. J., Bonatsos, A., D’Orazio, R., DeShong, H. (2012). What is beautiful is good, even online: Correlations between photo attractiveness and text attractiveness in men’s online dating profiles. Computers in Human Behavior, 28:1, 166–170. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.023

Yan, K., Terán, L., Gahler, H., Salmon, J., Dajches, L., Stevens Aubrey J. (2022). The Costs of Sexualization: Examining Viewers’ Perceptions of Sexualized Profile Owners in Online Dating. Psychology of Popular Media, 1. doi: http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000391

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com