Kas sarnastel inimestel on õnnelikum suhe?

Annela Mets, MeetnFly Founder
2 min readJan 27, 2023

Suhteid uurivad teadlased on väga pikalt olnud huvitatud partnerlussuhetest ja sellest, mis on kvaliteetse ja hea suhte aluseks. Kas pigem tasub tutvuda endale sarnaste või erinevate huvide ja maailmavaadetega inimestega? Toome tutvumisäpiga MeetnFly Sinuni põnevad teadlaste leiud.

Kas sarnastel inimestel on õnnelikum suhe? (Foto: Unsplash)

Paljud uuringud toetavad loogiliselt kõlavat seost — sarnaste partnerite puhul on ka suhtega rahulolu kõrgem. Samuti leiti Gaunti tehtud (2006) uuringus, et 248 abielupaari puhul oli kõrgem suhtega rahulolu neil, kes jagasid abikaasaga samu isiksusejooni ja väärtuseid. Teiselt pool pole aga kõik uuringud selliste tulemusteni jõudnud, mistõttu on see endiselt teadlastele huvipakkuv teema.

Inimesed kalduvad pikaajalise romantilise suhte puhul valima enda kõrvale sarnast inimest; lisaks muutuvad paarid aja jooksul jagatud kogemuste tõttu veelgi sarnasemaks. Sellegipoolest tuuakse ka Chopiku ja Lucase (2018) uuringus välja, et kuigi sarnasused mängivad suhtes olulist rolli, vajab sarnasus ja suhtega rahulolu rohkem uurimist.

Tutvumisäpis MeetnFly näed tutvumisel sobivusskoori iga tutvuja juures. Mida suurem on sobivusskoor, seda sarnasemalt näete maailma. (Foto: MeetnFly)

Taolistest uuringutest käivad tihti läbi nii Suure Viisiku isiksusejooned kui ka Schwartzi kümme väärtust. Mis need siis täpsemalt on?

Suur Viisik on 1980ndatel loodud psühholoogias kasutatav isiksusejoonte mudel, mis koosneb viiest n-ö peamisest isiksusejoonest: neurootilisus, ekstravertsus, meelekindlus, koostöövalmidus ja avatus kogemusele.

Schwartzi kümme väärtust on sotsiaalpsühholoogi Shalom H. Schwartzi defineeritud alusväärtused, mis erinevad inimeste püstitatud eesmärkidest ja vajadustest. Väärtused on selle teooria järgi pigem ihaldatud sihid elus. Nendeks on võim (kontroll, domineerimine, juhtimine), saavutus (edukus, mulje avaldamine teistele), hedonism (nauding, rahulolu iseendaga), enesemääratlemine (iseseisvus, uudishimu), stimulatsioon (uued kogemused, põnevus, risk), heatahtlikkus (heaolu säilitamine, aitamine, hoolimine), kõikehaaravus (õiglus, heaolu, kaitsmine), traditsioon (tavade austamine), konformsus (tagasihoidlikkus, reeglite järgimine) ja turvalisus (stabiilsus, ohutus, harmoonia).

Uue tutvumisäpi MeetnFly küsimustiku puhul lähtuti just nende kahe teooria seosest ehk kuidas kümme alusväärtust seostuvad viie isiksusejoonega ning sellest, et sarnasused võivad, aga ei pruugi alati pikaajalise suhte rahuloluga seotud olla.

Ühte kindlat ja teaduslikult kinnitatud tõde, mis ütleks 100%, et hea suhte aluseks on sarnased partnerid, praegu veel pole, nii et võid julgelt tutvuda ka endast teistsuguse huvidega inimesega — võib-olla on just keegi selline sinu jaoks see õige!

MeetnFly on uus Eesti tutvumisportaal ja -äpp, mis viib turvaliselt kokku Eestis suhet otsivad inimesed. Loo endale tasuta konto siin.

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com