Kas ootad endiselt esimesel kohtumisel sädet? Seda ei pruugi tulla!

Kas suhe võib ajapikku tekkida ka sõprusest? (Foto: Unsplash)

Paljud eeldavad, et romantiline suhe saab alguse sädemest või armumisest, kuid tänavu juulis avaldasid Kanada teadlased oma uuringu tulemused, millest selgus, et 66% paaridest alustasid oma suhet sõpradena.

Mõnikord on vaja üksteist lihtsalt teises valguses näha (Foto: Unsplash)

Ka dr John Gotmann, kes on pühendanud enda elu, aitamaks paaridel ehitada õnnelikku ja stabiilset abielu, on välja toonud, et õnnelik abielu baseerub sügaval sõprussuhtel.

Pigem tasuks keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline — lojaalsusele, heatahtlikkusele ja tundele, mida teine inimene Sinus tekitab.

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

The Incredible Economics of a Game of Thrones — A Brief Observation

Essay: Interests → Tensions → Conflicts → Wars

Meet The Scientist: Dr. Joman Natsheh

A graphic showing Dr. Joman Y Natsheh and a quote from the below text.

To Know The Truth