Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks?

Levinud uskumus ütleb, et mida enam valikuid, seda parem. Ehkki partneri leidmine on interneti abil muutunud üha lihtsamaks, on vallaliste inimeste hulk siiski tohutu. See paneb küsima, kas liiga palju valikuid võib mõjuda hoopis demotiveerivalt. Selleks, et asja veidike rohkem selgust tuua, lähenesime teemale teaduslikult ja lõime käed kahe Tartu Ülikooli tudengiga, uurimaks valiku ülekoormatuse efekti Eesti tutvumisportaali MeetnFly.com näitel.

Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks? ( Fotod: Unsplash)

Virtuaalmaailm on tänapäeval inimeste argielu lahutamatu osa — veebis peetakse koosolekuid, tellitakse koju tarbekaupa ning võetakse osa isegi kontsertetendustest. Uuringute kohaselt rajavad romantilised suhted teed isikliku õnneni (Diener & Seligman, 2002) ning kaasajal on internetis tutvumine nende suhete algatamiseks väga levinud moodus. Veel enam on see hoogustunud Covid-19 pandeemia ajal, mil vahetud kontaktid on piiratud ning levinumad USA tutvumisrakendused Tinder ja OkCupid raporteerivad rekordkõrgeid numbreid kasutajaaktiivsuses (Wiederhold, 2021). Tutvumisportaalid reklaamivad kasutajatele potentsiaalsete kaaslaste suurt kättesaadavust, kuna inimesed näivad eelistavat ulatuslikku valikut (Thomas et al., 2021). Varasemate uuringute põhjal on aga kinnitust leidnud tendents, et liiga palju valikuid mõjub otsuste tegemisele demotiveerivalt ning kutsub esile valiku ülekoormatuse efekti (choice overload) (D’Angelo & Toma, 2017; Pronk & Denissen, 2020; Thomas et al., 2021).

Tõendid valiku ülekoormatuse efektist pärinevad algupäraselt tarbijauuringutest mooside, šokolaadide, kohvi jmt. tarbekaupade kohta, kuid mõistet on laiendatud ka abstraktsematele kategooriatele, sealhulgas potentsiaalsete romantiliste kaaslaste valikule (Thomas et al., 2021). Valiku ülekoormatuse efekt, mida võib nimetada ka valikute ülekülluseks, valikuhalvatuseks või valiku paradoksiks, kirjeldab, kuidas inimestele käib otsuse langetamine üle jõu, kui neile esitada korraga liiga suur hulk valikuid.

Valikute hulga kasvades muutub otsuse langetamine tutvumisportaalis üha keerulisemaks. ( Fotod: Unsplash)

Eelnevalt läbiviidud uuringutes, on täheldatud, et mida suuremast hulgast variantidest valik tehti, seda pessimistlikumaks muutusid naissoost katsealused kaaslase leidmise osas (Pronk & Denissen, 2020). Katsealused, kellele näidati suurt hulka võimalikke partnereid ning anti võimalus oma otsust hiljem muuta, olid suure tõenäosusega valikuga vähem rahul ja otsustasid hiljem ümber. Samal ajal oli väiksema hulga partnerite seast valijate puhul esialgse otsuse ümbermuutjaid vähem (D’Angelo & Toma, 2017). Katsealused, kes pidid valima suure hulga partnerite vahel, raporteerisid kõrgemast valiku ülekoormatuse efektist võrreldes mõõduka hulga partnerite seast valijatega. Kuid ka mõõduka hulga partnerite seast valijad raporteerisid kõrgemast valiku ülekoormatuse efektist võrreldes väikese hulga partnerite seast valijatega (Thomas et al., 2021).

Tahtsime teada, kuidas tunnevad ennast MeetnFly tutvumisportaali kasutajad, kui peavad valima erineva hulga potentsiaalsete kohtingukaaslaste seast. Olgu öeldud, et varem ei ole Eestis valiku ülekoormatuse efekti uuritud.

Hüpoteesiks oli, et kui MeetnFly kasutajad peavad valima liiga paljude potentsiaalsete partnerite vahel, muutub otsustamine nende jaoks raskeks. Osalejatele näidati 3–15 kasutaja fotosid ning neil tuli langetada otsus, kellega nad sooviksid tutvuse eesmärgil kohtuda.

Kokku osales uuringus 107 inimest, vanuses 30–45, kellest 69 (64%) olid naised ja 38 (36%) mehed. Vastanute keskmine vanus oli 38,5 aastat.

Ka meie katse puhul leidis valiku ülekoormatuse efekt kinnitust: valikute hulga kasvades muutus otsuse langetamine üha keerulisemaks.

Kõige lihtsamaks peeti otsuse langetamist 3 potentsiaalse tutvuse vahel otsuse tegemist. Kõige keerulisem oli valikut teha või valiku raskusele hinnangut anda 15 potentsiaalse tutvuse vahel valides.

See tõstatab olulise küsimuse: kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks?

Kasutatud kirjandus
D’Angelo, J. D., & Toma, C. L. (2017). There Are Plenty of Fish in the Sea: The Effects of Choice Overload and Reversibility on Online Daters’ Satisfaction With Selected Partners. Media Psychology, 20, 1–27. https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1121827

Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13 (1), 81–84. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00415

Pronk, T. M., & Denissen, J. J. A. (2020). A Rejection Mind-Set: Choice Overload in Online Dating. Social Psychological and Personality Science, 11(3), 388–396. https://doi.org/10.1177/1948550619866189

Thomas, M. F., Binder, A., Matthes, J. (2021). The agony of partner choice: The effect of excessive partner availability on fear of being single, self-esteem, and partner choice overload. Computers in Human Behavior, 126 (2022), 106977. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106977

Wiederhold, B. K., (2021). How COVID Has Changed Online Dating — And What Lies Ahead. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 7 (24), 435–436. https://doi.org/10.1089/cyber.2021.29219.editorial

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 1600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 1600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com