Mis on Sinu armastuse keel? Kingime 3 raamatut!

Kas Sinu Armastuse keel võib olla kvaliteetaeg kaalsasega? (Foto: Shutterstock)

Kas Sa tead, mis on Sinu armastuse keel? Selleks on tegelikult ka üks lihtne test.

Kui soovid lugeda rohkem iga armastuse keele kohta ja kuidas enda kaaslase armastuse keele järgi käituda või tegutseda, siis kingime MeetnFlyga detsembris iga nädal ühe raamatu siin.

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com