Gottmani 7 põhimõtet, kuidas suhet toimima panna. Kingime 3 raamatut!

Mida siis ikkagi on harmoonilise ja kauakestva suhte jaoks vaja? (Foto: Unsplash)
  1. Tea oma partneri elust kõike

94 protsendil juhtudest on paarid, kes mõtlevad partneriga koosoldud ajast ja tema isiksusest positiivselt, suurema tõenäosusega ka tulevikus suhtes õnnelikud. Kui õnnelikud mälestused on kadunud, on see märk, et suhtes on vaja abi.

Kingime MeetnFly kasutajatele kolm raamatut „The Seven Principles of Making Marriage Work“. (Foto: erakogu)

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

It is indeed a radical act of love just to sit down and be quiet for a time by yourself.

Images evoking scenes of calm.

Treat Your Sweetheart (or Yourself) to Chocolates

Something I will tell my parents right n

Please stop worrying about me for, now, I own a dog