Gottmani 7 põhimõtet, kuidas suhet toimima panna. Kingime 3 raamatut!

Mida siis ikkagi on harmoonilise ja kauakestva suhte jaoks vaja? (Foto: Unsplash)

94 protsendil juhtudest on paarid, kes mõtlevad partneriga koosoldud ajast ja tema isiksusest positiivselt, suurema tõenäosusega ka tulevikus suhtes õnnelikud. Kui õnnelikud mälestused on kadunud, on see märk, et suhtes on vaja abi.

Kingime MeetnFly kasutajatele kolm raamatut „The Seven Principles of Making Marriage Work“. (Foto: erakogu)

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com