Aitab selfie’dest! Millised pilte saadab tutvumisportaalis edu?

Millist pilti siis lisada tutvumisprofiilile? (pilt https://envato.com)
Lisa kindlasti tutvumisprofiilile foto, kus on Sinu kehaehitus ja riietumisestiil näha (pildid https://envato.com).
Kui oled uhke loomaomanik või tegeled vahva hobiga, tasub need fotod lisada teise või kolmandana (pildid https://envato.com).

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭

LossLess Anti-hack Vault Protection Saves us from $55,000 Token Theft

Introducing the CryptoDials Vault

The New LottoDog