Toome tutvumisportaaliga MeetnFly Sinuni mõningad põnevad leiud uuringutest, miks inimesele paarisuhe on kasulik. Statistikaameti andmetele tuginedes koosnes 2021. aastal 25% Eestis alla 65-aastastest leibkondadest üksikinimestest ehk Eestis on iga neljas leibkond üksikinimesega. Kuid miks inimesele on kasulik olla paarisuhtes?

Miks meile paarisuhe? Näiteks abielus meestel on vähem depressiooni sümptomeid. (Foto: Shutterstock)

1. Meie eluiga võib pikeneda

Näiteks Hispaanias on abielus naise oodatav…

Me soovime tutvumisportaaliga MeetnFly aidata Eesti inimestel üksteist kiiremini leida, anname kuus soovitust, mida Sina saad teha, et rohkematele inimestele silma jääda. Uurisime põhjuseid, miks mõnel inimesel on vähe tutvuseid, samal ajal kui teisel on neid väga palju.

Kuidas paremini silma jääda tutvumisportaalis ja kohtingule minna? (Foto: Shutterstock)

1. Täida profiil võimalikult põhjalikult

Juba esimesest MeetnFly küsitlusest selgus, et tutvumisportaalid…

Kas teadsid, et 1992. aastast pärineb teooria, mille kohaselt on igal inimesel oma armastuse keel, mis näitab, kuidas nad soovivad, et neid armastatakse? Paljud tutvumisportaali MeetnFly kasutajad on märkinud raamatusoovituseks just Gary Chapmani teose „Armastuse 5 keelt“ ja soovitavad seda ka enda tulevasel tutvusel lugeda. Miks küll nii?

Kas Sinu Armastuse keel võib olla kvaliteetaeg kaalsasega? (Foto: Shutterstock)

Uurisime seda…

Eesti tutvumisportaali MeetnFly kasutajad on andnud tagasisidet, et nad on käinud uue tuttavaga esimesel kohtingul, kuid pole nendega sädet tundud. Mida siis teha — kas ajada seda taga või hoopis uskuda, et suhe võib ajapikku tekkida ka sõprusest?

Kas suhe võib ajapikku tekkida ka sõprusest? (Foto: Unsplash)

Paljud eeldavad, et romantiline suhe saab alguse sädemest või armumisest, kuid tänavu…

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 1600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store