6 nippi, kuidas tutvumisportaalis rohkem silma jääda!

Kuidas paremini silma jääda tutvumisportaalis ja kohtingule minna? (Foto: Shutterstock)
Lisa vähemalt 2 fotot endast ja vali rõõmsa näoga fotod — see tõmbab tähelepanu ning tekitab vaatajas positiivseid tundedi! (Fotol MeetnFly asutaja Annela, autor: Kertu Vald)

Kokkuvõtteks:
1. Täida profiil võimalikult põhjalikult, 3–4 lausega.
2. Lisa endast vähemalt kaks fotot (üks täispikkuses)
3. Laienda partneri vanuse kriteeriumit
4. Eemalda kaaslase pikkuse nõue
5. Suurenda otsinguraadiust
6. Vaata üle oma profiil kriitiliselt

--

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2300! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2300! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

Do you compliment the men in your life?

If only I could pause my brain for a moment 💔

You’re Either Looking Forward to it or Dreading it?

Have all the gentleman from the earth disappeared?