110 päevaga 1700 kasutajat ehk Kuidas alustada oma ettevõttega?

Sul on idee, aga millest alustada? (Foto: Unsplash)

Tagantjärele mõeldes ei olegi idee nii oluline kui meeskond ja mul on tunne, et pääsesime Ajujahi TOP 100 hulka just tänu sellele — meie tiim koosnes endistest kolleegidest, kellega olime aastaid koos töötanud ning usaldasime teineteist heas ja halvas.

Soovitus: ära loe endaga seotud artiklite juures ühtegi kommentaari — need on lihtsalt õelad ega anna midagi juurde. Tagasisidet tasub küsida ainult enda kasutajatelt, eriti maksvalt kliendilt.

Ükskõik mis põhjusel Sind televisiooni kutsutakse, siis mine alati! (Foto: Kairit Leibold/ERR)

Ainult kolmekesi tegutsedes me kindlasti ellu ei jää, seega seda suurem on tänu igale liitujale — aitäh Sulle! Vastukaja lugedes ja kiire arvutuse tehes saime teada, et olime suvel abiks iga päev ühe paari tekkele — see on põhjus, miks me MeetnFlyd teeme!

--

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

Integrated Marketing Platform | Daily Update — December 30, 2021 — Integrated Marketing

The Holy Trinity (HAC) of 2022 — HTR, AZERO and CHEQ

Tau-Chain Founder Ohad Asor and Prof. Franconi Explain Logical AI and How to Trade Knowledge

Metaverse means a lot to the blockchain space, everybody in any part of the world will be able to…