Miks inimesele on kasulik paarisuhe?

Toome tutvumisportaaliga MeetnFly Sinuni mõningad põnevad leiud uuringutest, miks inimesele paarisuhe on kasulik. Statistikaameti andmetele tuginedes koosnes 2021. aastal 25% Eestis alla 65-aastastest leibkondadest üksikinimestest ehk Eestis on iga neljas leibkond üksikinimesega. Kuid miks inimesele on kasulik olla paarisuhtes?

Miks meile paarisuhe? Näiteks abielus meestel on vähem depressiooni sümptomeid. (Foto: Shutterstock)

1. Meie eluiga võib pikeneda

Näiteks Hispaanias on abielus naise oodatav eluiga 2.3 aastat kõrgem 45-aastasena, kui mitte abielus oleval naisel ning 45-aastase abielus mehe oodatav eluiga on 5.7 aastat kõrgem mitte abielus olevast meesterahva elueast (Requena & Reherb, 2021). 10%-il Hispaania rahvastikuandmetel tehtud uuringust selgus, et kõrgem suremus on kõige selgem 45–64 aastaste seas, kus suremuse risk on 1.7 korda kõrgem inimestel, kes ei olnud partnersuhetes ja seda nii meeste kui ka naiste seas (Requena & Reherb, 2021). Millega pikemat eluiga paarisuhtes võiks selgitada? Selle tundmise taga võib olla asjaolu, et kui ühel partneritest tekib tervisehäda, siis kaaslane arvatavasti märkab seda kiiremini ja abi leitakse kiiremini.

2. Parem vaimne tervis

Lisaks pikemale elueale ka vaimse tervise seisukohalt tundub olevat paarisuhtes olemine parem kui üksi leibkonnas elades. USA’s viidi 1996-aastal läbi uuring, millest selgus, et 20-ndates abiellunud inimesed on tervemad enda vaimse tervise seisukohast kui samas eas vallalised inimesed (Horwitz et al., 1996). Abielus olemise otsene seos depressiooni-sümptomitega võib meestel ja ka naistel erinev olla. Nii näiteks abielus meestel on vähem depressiooni sümptomeid võrreldes mitte abielus olevate meestega, kuid naiste näitajad olid sarnased (St John & Montgomery, 2009). Paarisuhtes esineb sagedasti olukordi kus ühel poolel on meeleolulangus ning teine osapool märkab seda ja ei lase kaaslasel üksi jääda kurvastama ja nii ennetatakse, et pikemal perioodil esineks kurbuse tunne, mis viiks depressioonini. Seega kaaslase olemasolu võib suurendada vaimse tervise heaolu.

Hilistes neljakümnendates ja viiekümnendates aastates on kooselavad inimesed palju rohkem rahul eluga kui vallalised. (Foto: Shutterstock)

3. Parem füüsiline tervis ja väiksem alkoholi tarbimine

Üle 1000 indiviidi osales uuringus, milles selgus, et abielus indiviididel oli üldiselt parem vaimne- ja füüsiline tervis kui nendel indiviididel, kes ei olnud pühendunud suhtes (Huntington et al., 2021). USA uuringus on välja toodud, et abielus olemine tuleb kasuks vähemsurmavate vähkide paranemisel, samuti toodi uuringus välja, et lahutatud, lahus või leseks jäänud patsientide ellujäämine vähist oli kõige madalam (Merrill & Johnson, 2017).
Alkoholi liigtarbimine on riskitegur, mis põhjustab enneaegseid surmasid ning terviseriske ja näiteks Terviseinfo kodulehe andmetel 2018-aastal suri Eestis 496 inimest otseselt alkoholist põhjustatud terviseprobleemi tõttu. Üle 2400 samasoolise kaksikute uuringus võrreldi abielus kaksikute poolt, vallalise, lahutatud või kooselavate kaksikutega. Selgus, et abielus või kooselavate kaksikute alkoholi tarbimise mustrite osas ei olnud erinevusi. Küll aga tarbisid vallalised, lahutatud kaksikud enam ning tihedamini alkoholi kui nende abielus kaksikud (Dinescu et al., 2016).

4. Suurem eluga rahulolu

On välja toodud, et õnn suureneb abiellumisega järsult, kuid see ka langeb mõne aja pärast, jäädes siiski kõrgemale kui on see olnud enne abiellumist ehk kokkuvõttes on keskmiselt abielus inimestel kõrgem õnne ehk subjektiivse heaolu tase (Boniwell, 2014). Rahvusvahelises uuringus, kus osales 166 riigist inimesi, jõuti järeldusele, et abielus inimestel oli ainult veidi kõrgem eluga rahulolu võrreldes mitte abielus indiviididega kogu elukaare jooksul (Jebb et al., 2020). Kuigi inimesed, kes on abielus, on elukaare jooksul eluga rohkem rahul, siis eriti suur on vahe hilistes neljakümnendates ja viiekümnendates aastates, mil abielus inimesed on palju rohkem rahul eluga kui mitteabielus indiviidid (Grover & Helliwell, 2019).

Miks inimesele on kasulik olla paarisuhtes?
1. Meie eluiga võib pikeneda
2.
Parem vaimne tervis
3.
Parem füüsiline tervis
4. V
äiksem alkoholi tarbimine
5.
Suurem eluga rahulolu

MeetnFly on uus Eesti tutvumisportaal, mis viib turvaliselt kokku püsisuhet soovivad inimesed Eestis. Registreeri endale tasuta konto SIIN.

Kasutatud kirjandus

Boniwell, I. (2014). Positiivne psühholoogia. Tallinn: Äripäev

Dinescu, D., Turkheimer, E., Beam, C. R., Horn, E. E., Duncan, G., Emery, R. E. (2016). Is marriage a buzzkill? A twin study of marital status and alcohol consumption. Journal of Family Psychology, 30:6, 698–707. doi: https://doi.org/10.1037/fam0000221

Grover, S., Helliwell, J. (2019). How’s Life at Home? New Evidence on Marriage and the Set Point for Happiness. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 20:2, 373–390. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.utlib.ut.ee/10.1007/s10902-017-9941-3

Horwitz, A. V., Raskin White, H., Howell-White, S. (1996). Becoming Married and Mental Health: A Longitudinal Study of a Cohort of Young Adults. Journal of Marriage and Family, 58:4, 895–907. doi: https://doi.org/10.2307/353978

Huntington, C., Stanley, S. M., Doss, B. D., Rhoades, G. K. (2021). Happy, healthy, and wedded? How the transition to marriage affects mental and physical health. Journal of Family Psychology, 9:02. doi: https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ffam0000913

Jebb, A. T., Morrison, M., Tay, L., Diener, E. (2020). Subjective well-being around the world: Trends and predictors across the life span. Psychological Science, 31:3, 293–305. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.utlib.ut.ee/10.1177/0956797619898826

Merrill, R., Johnson, E. (2017). Benefits of marriage on relative and conditional relative cancer survival differ between males and females in the USA. Journal of Cancer Survivorship, 11, 578–589. doi: https://doi-org.ezproxy.utlib.ut.ee/10.1007/s11764-017-0627-y

Requena, M., Reherb, D. (2021). Partnership and mortality in mid and late life: Protection or selection? Social Science & Medicine, 279:6. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.utlib.ut.ee/10.1016/j.socscimed.2021.113971

Statistikaameti kodulehekülg (2021). Vaadatud 10.11.2021 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=LEM01

Stavrova, O. (2019). Having a Happy Spouse Is Associated With Lowered Risk of Mortality. Psychological Science, 30:5, 798–803. doi: 10.1177/0956797619835147

St John P. D., Montgomery P. R. (2009). Marital status, partner satisfaction, and depressive symptoms in older men and women. The Canadian Journal of Psychiatry, 54:7, 487–492.

Terviseinfo kodulehekülg (2022). Vaadatud 04.01.2022
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/157477920652_liigtarvitamine_est_web.pdf

Terviseinfo kodulehekülg (2022). Vaadatud 04.01.2022
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/157408089482_Alkoholi_aastaraamat_2019.pdf

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 1600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 1600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com